• Geçici olarak faaliyet durdurma
 • A, B, C, D Gruplarında Yer Alan Paylar, Uygulama Esasları ve A , B, C, D Düzenlemesine İlişkin Kararın Yer Aldığı İlgili SPK Haftalık Bülteni
 • "Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi" ve "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" iptali hakkında
 • 2015 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplara İlişkin Duyuru
 • TSPAKB Yatırımcı Hakları Hk.
 • Bist Seans Saatleri Değişikliği
 • Pay Piyasası ve GİPte Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hk.
 • Pay Piyasası ve GİP Cari Fiyat Seviyesindeki Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltmalara İlişkin Ücretlerin Farklılaştırılması Hakkında
 • Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul Ve Esasları
 • Hisse Senetleri Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası 2.Seans, Kapanış ve Tek Fiyat İşlem Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında
 • Yatırımcı Bazında Tedbir Düzenlenmesi
 • SPK'dan Aracı Kurumlarn Kamuoyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
 • Hisse Stopajlarında Yapılan Değişiklik Hakkında
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu
 • SPK 'nın Yapılması Zorunlu Duyurusu
 • MKK Yatırımcıların Bilgilendirilmesi Hakkında
 • İşlem Kuralları Bildirim Formu
 • Müşterilerimizin Kurumumuza Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru
 • IBAN Kullanımı Hakkında Duyuru
 • Kendi Adına, Başkasının Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
 • SİP Risk Bildirim Formu
 • GİP Risk Bildirim Formu
 • Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu
 • MKK e-CAS Hakkında Bilgilendirme
 • Acil Durum Eylem Planı İş Akış Prosedürü